πŸ˜‚
face with tears of joy
/People

emojipedia.org

πŸ˜‚2761 prΓ©sents dans 1355 tweets [Facteur : +110%]

( πŸ˜‚ + Γ©mojis) x 10

🀣46πŸ’ͺ🏽46😁43😭40😜34πŸ˜‰31πŸ€”27πŸ‘24πŸ‡«πŸ‡·23😎22

10 premiers comptes utilisant πŸ˜‚

@SNCF 598

 • Reply to: πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚
 • Autre: πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x13πŸ˜‚ x13πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x13πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x10πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x10πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x5πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x9πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x5πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x7πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x12πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3

@CarrefourFrance 481

 • From user: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚
 • Reply to: πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚
 • Autre: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x7πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x5πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x10πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x5πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x8

@xSqueezie 245

 • Autre: πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x17πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x8πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x5πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

@FCNantes 216

 • Reply to: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x6
 • Autre: πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x7πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x5πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2

@DailyMarseille 189

 • From user: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3
 • Reply to: πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x8πŸ˜‚πŸ˜‚
 • Autre: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x10πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x7πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚

@oasisbefruit 181

 • Reply to: πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x6
 • Autre: πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x5πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x7πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x5πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x8πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x5πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x12πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

@cestrosi 159

 • Reply to: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x6
 • Autre: πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x5πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x7πŸ˜‚ x7πŸ˜‚ x3

@ParcAsterix 114

 • From user: πŸ˜‚ x3
 • Reply to: πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚
 • Autre: πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x5πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x6πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x5πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

@lisalaposte 112

 • Reply to: πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚
 • Autre: πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚

@ClientsRATP 97

 • From user: πŸ˜‚
 • Reply to: πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x6πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚
 • Autre: πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚ x4πŸ˜‚ x2πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x2πŸ˜‚ x10πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚πŸ˜‚ x4πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ x3πŸ˜‚

Clique sur un πŸ˜‚ pour charger le tweet :)

@1petitemousse@CarrefourFrance@CentrePompidou@cestrosi@ClientsRATP@ClubMedFR@CNES@DailyMarseille@EducationFrance@FCNantes@FranceQC@FranceTele@levoyageanantes@lisalaposte@NantesFR@oasisbefruit@OCSTV@OurFinland@ParcAsterix@PoitiersFR@SNCF@TaxisG7@TVSud@UniStra@WWFFrance@xSqueeZie